top of page
1st - J.3A PANG, YUEN TING HILARY
2nd - J.1B BANIK, AVILASHA
3rd - J.1B KISHORE KUMAR, VRATESH

School Logo Design Competition
(Junior)

Joint Parent-Child 55th Anniversary Design Competition (2020 – 2021)  

Let’s fill the 55th with joy!

1st - J.3A PANG, YUEN TING HILARY
2nd - J.3B LEUNG, BRIGITTE
3rd - J.3B HO, DAVID
Merit - J.3B LUDUE, CAITLIN DANIELLE RUIZ
Merit - J.3A RAMCHANDANI, JAIVEER MANOJ
Merit - J.3B SHAH, DIYAAN ROMIL
Merit - J.3B CHUNG, TZE CHING
1st - J.4A MANEM, SAI SHIV SRI MRUDULASYA
2nd - J.4A NAIR, NEHA
3rd - J.4A BONAGIRI, HRITHIK
Merit - J.4A SAVANI, HARIKRISHNA

J3 Birthday Cake Design Competition
 

J4 Poster Design Competition

1st - J.5A SUMAIYA, SALEQUE
2nd - J.5B PEER MOHAMED AARIZ
3rd - J.5A RAI, JOOLEENA
Merit - J.5B GAIRIK CHATTERJEE, PRANAV
Merit - J.5B CHOUDHARI, KASUMI
Merit -  J.5B MAK, CHUN YAN BRYAN
1st - J.6B LIM, DAPHNE JOY
2ND - LAM, NGA CHUEN
3rd - UIP ABONITA MARIAH ANDREA CHELSEA
1st - J.5B PEHALPREET SINGH
2nd - J.6A MAHENDRAN, SHIVANI
3rd - J.4B CHANG, KRYSTAL SOOJEONG

J.5 T-shirt Design Competition

School Logo Design Competition
(Senior)
 

J6 Photo-Frame Design Competition

Joint Parent-Child
2020-2021 Multicultural Day Competitions

1ST - 1A Kartik Joshi
1ST - 4A Nair Neha
1ST - 5A Wong Cheuk Kit
2ND - 2C Sajnani Ryan Hitesh
2ND - 3B Ghatwai Nivaan
2ND - J.6B Ma Yat Yau

Fai Chun Design Competition
(J.1-2, J.3-4 & J.5-6)

1ST - J2C SAJNANI, RYAN HITESH
1ST - 5B SUTARIYA, DEV ASHWINKUMAR
2ND - J1A Hylton Lee
2ND - J4A M SSS Mrudulasya
3RD - J1A Manem Sai, Badrik
3RD - 5B Vishwa Narayanan

Paper Cutting Design Competition
(Senior & Junior)

 

1ST - 1B Vratesh Kishore Kumar
1ST - 4A Hrithik Bonagiri
2ND - 1B LUKHI KIYAAN MANOJ
2ND - 5A BHATT DHANYATA NISHA
3RD - 2C KAVYA MALPANI
3RD - 5B Vishwa Narayanan

Henna Design Competition
(Senior & Junior)

 

bottom of page